Weizmann institute of sceinceWofson

 

שאלון עבור אנשים החיים ללא חוש ריח לפני התפשטות נגיף הקורונה

 

 אנחנו מדענים ורופאים, אשר רוצים לדעת כיצד תתרנים/ות או אנשים בעלי זרימת אוויר אפית נמוכה (לפני התפשטות נגיף הקורונה) מתמודדים עם נגיף הקורונה. אנו מבקשים את עזרתך בהתמודדות עם שאלה זו, בכך שמתלא/י את השאלון הקצר המצורף.

התתרנות שלי התחילה
מידת החשיפה שלי לנגיף הקורונה היא (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)
ללא חשיפה ידועה לנגיף הקורונה
ביקרתי במדינות או אזורים נגועים מאוד בנגיף הקורונה
הייתי במגע עם חולה מאומת של נגיף הקורונה
אני מתגורר/ת או שהתגוררתי באותו בית עם חולה מאומת של נגיף הקורונה

כל השאלות הבאות מתייחסות לתתרן/ית שאת/ה ממלא לגביו את הטופס, ואינן מתייחסות אליך:

התתרנות שלו/ה התחילה
מידת החשיפה שלו/ה לנגיף הקורונה היא (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)
ללא חשיפה ידועה לנגיף הקורונה
הוא/היא ביקר/ה במדינות או אזורים נגועים מאוד בנגיף הקורונה
הוא/היא היה/הייתה במגע עם חולה מאומת של נגיף הקורונה
הוא/היא מתגורר/ת או שהתגורר/ה באותו בית עם חולה מאומת של נגיף הקורונה

במידה ותרצה/י שניצור איתך קשר למחקרי תתרנות נוספים, ניתן ליצור איתנו קשר במייל Anosmics.Covid@gmail.com